Sobota, 22 Listopad 2014
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU

WYDAWNICTWO

e-KSIĘGARNIA

AKTUALNOŚCI
WYKŁAD Z PRAWA AUTORSKIEGO
22.01.2010 - autor: Wydawnictwo
Ponad sto osób przysłuchiwało się w środę, 6 stycznia, wykładowi poświęconemu zagadnieniom prawa autorskiego. Zaproszenie Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjął dr Julian Jezioro z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zespołu Ochrony Własności Intelektualnej, współtwórca wielu obowiązujących w polskiej legislacji przepisów, m.in. ustawy o podatku od osób fizycznych i od CIT.
Więcej...
FOTORELACJA Z SEMESTRALNEGO KIERMASZU KSIĄŻEK PRZYRODNICZYCH
20.01.2010 - autor: Wydawnictwo
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z semestralnego kiermaszu książek przyrodniczych, który odbył się w ciągu trzech dni października, od 15 do 17 (czwartek, piątek, sobota) na parterze w budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego (Pl. Grunwaldzki 24).
Więcej...
SEMESTRALNY KIERMASZ KSIĄŻEK PRZYRODNICZYCH
10.09.2009 - autor: Wydawnictwo
Zapraszamy, zwłaszcza pracowników naukowych i studentów, na semestralny kiermasz książek przyrodniczych, który odbędzie się w ciągu trzech dni października, od 15 do 17 (czwartek, piątek, sobota) na parterze w budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego (Pl. Grunwaldzki 24).
Organizatorem jest Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W kiermaszu wezmą udział inni wydawcy naukowych książek przyrodniczych. Studenci będą mogli w niższych cenach i w jednym czasie zakupić komplet niezbędnych na zajęciach książek.
Jednak, aby tak się stało, proszę uprzejmie o informacje: jakich książek wydanych nie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Państwo wymagają (proszę podać tytuł, autora, wydawcę), jaka liczba studentów mogłaby być zainteresowana ich zakupem. Informacje te będziemy przekazywać zaproszonym wydawcom, przyjadą wówczas z tym, co naprawdę potrzebne. Warto też przejrzeć strony internetowe wydawnictw i u nas złożyć zamówienie na książki do bibliotek instytutów i katedr.
Informacje proszę przesyłać e-mailem na adres: grazyna.kwiatkowska@up.wroc.pl
Zwracamy się również z prośbą, aby w dniach kiermaszu, w miarę możliwości ułatwić studentom udział w nim.
SPRZEDAŻ KSIĄŻEK W PAŹDZIERNIKU
10.09.2009 - autor: Wydawnictwo
Od dnia rozpoczęcia roku akademickiego przez cały październik księgarnia naszego Wydawnictwa w gmachu Centrum (Pl. Grunwaldzki 24) będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00 a w soboty od 9.00 do 14.00. Książki przez nas wydane będzie można nabywać również w pobliskich księgarniach, z którymi współpracujemy:

1. Księgarnia DELTA, Pl. Grunwaldzki 8,
2. Księgarnia Akademicka, u. M. Skłodowskiej-Curie 39.
WSPÓŁPRACA Z DRUKARNIĄ
10.09.2009 - autor: Wydawnictwo
W tym roku nasze książki drukuje zwycięzca przetargu – drukarnia EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna, mieszcząca się na ul. Brzeskiej 4, we Włocławku. Z ofertą drukarni można się zapoznać na stronie www.expol.home.pl
DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
10.09.2009 - autor: Wydawnictwo
Od początku 2009 roku przekazujemy Bibliotece Głównej naszej Uczelni monografie i Zeszyty Naukowe w postaci elektronicznej (PDF) w celu umieszczenia ich w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, umożliwiając tym samym szeroki dostęp do niskonakładowych publikacji zainteresowanym czytelnikom. Jak dotąd przygotowaliśmy i przekazaliśmy około 30 tytułów.
PLAN WYDAWNICZY NA LATA 2009-2010
03.12.2008 - autor: Wydawnictwo
Uprzejmie informujemy, że pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymali drogą e-mailową wiadomość o przygotowywaniu przez Wydawnictwo dwuletniego planu wydawniczego – na lata 2009–2010. Prosimy o przesłanie na dołączonym formularzu w terminie do 31 grudnia 2008 r. informacji na temat pisanych lub planowanych przez Państwa nowych publikacji (monografii, skryptów, rozpraw habilitacyjnych, podręczników, itp.), a także wznowień książek już wydanych.
Formularz, o którym mowa, został załączony do e-maila, ale znajduje się również na naszej stronie w zakładce Pliki do pobrania – Materiały dla autorów. Informacje zamieszczone w formularzu będą służyć jedynie konstrukcji planu wydawniczego i nie będą przez Wydawnictwo rozpowszechniane. Prosimy o skorzystanie z adresów:
ewa.jaworska@up.wroc.pl; grazyna.kwiatkowska@up.wroc.pl
Plan wydawniczy stanowi podstawę do sporządzenia specyfikacji do przetargu na druk. Podpisana po przetargu umowa ze zwycięską firmą będzie obowiązywała dwa lata, plan jest również elementem planu finansowego Wydawnictwa.
Tegoroczne doświadczenie pozwoliło wysnuć wniosek, że druk publikacji zaplanowanych i wycenionych z góry przez drukarnię, która wygrała przetarg, jest zdecydowanie tańszy niż publikacji-niespodzianek, dla których jesteśmy zobligowani stosować cenę „za stronę”. Mając na względzie też tę kwestię, mamy nadzieję otrzymać wypełnione zgłoszenia do planu wydawniczego.
Archiwum: »
 
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel/fax +48 71 3281277
Code&Design YanSi